Vă rugăm să activați dispozitivul în
modul portret
https://www.medpark.md
Găsesc un doctor Fac o programare Găsesc un serviciu

Bolile profesionale. Putem să le prevenim?

Articole
30 iun, 2022

Din cele 24 de ore ale unei zile, 8 le petrecem la muncă. Dacă avansăm în calcule, o să rămânem surprinși de cifrele obținute. Aceasta înseamnă acumularea de experiență, abilități noi, legături frumoase, dar și un anumit impact asupra sănătății, fie că vorbim despre o muncă sedentară sau un job care presupune efort fizic constant. Bolile profesionale sunt afecţiuni ale organismului dobândite ca urmare a participării la realizarea unui proces de muncă. Conform definiţiei date de Organizaţia Mondială a Sănătăţii –OMS, „bolile profesionale constituie afecţiuni ale căror agenţi etiologici specifici sunt prezenţi la locul de muncă, asociaţi cu anumite procese industriale sau cu exercitarea unor profesiuni”.

Cum se definește o boală profesională și în ce context putem vorbi despre aceasta?

Bolile profesionale sunt niște afecțiuni asociate muncii și apar ca urmare a desfășurării unei activități. Noțiunea de boală profesională mereu implică existența unui raport de cauzalitate între factorii de risc existenți în procesul de muncă și efectul acestora asupra organismului angajatului.
Pentru ca o afecțiune să fie calificată ca boală profesională trebuie să fie îndeplinite trei condiții:

  • Să apară prin exercitarea unei meserii sau profesii;
  • Să fie provocată de factori de risc fizici, chimici, biologici, caracteristici locului de muncă sau suprasolicitării de sisteme sau organe;
  • Acțiunea factorilor de risc asupra organismului să se manifeste în timp.

Munca sedentară, factorii psihosociali, programul de muncă în ture și stresul sunt elemente care pot duce la apariția unor boli ce intră în categoria celor profesionale. Printre acestea se pot număra:

  1. Astmul,
  2. Bolile cardiovasculare și factorii ocupaționali ,
  3. Tulburările musculo-scheletice ,
  4. Gripa sezonieră,
  5. Stresul ș.a.

O listă completă cu cele mai frecvente maladii asociate muncii poate fi accesată aici: Link
Este important de subliniat, că decizia cu privire la diagnosticul de boală profesională o ia doar medicul specializat în medicina muncii, în baza evaluării făcute conform fișei de post a angajatului.
În ce măsură un angajator poate ajuta la prevenirea aparițiilor bolilor profesionale?

În spațiul Republicii Moldova există prevederi legale care reglementează explicit problematica bolilor profesionale. Ele sunt cuprinse în unele dispoziții din Codul Muncii în Hotărârea de Guvern 1025. Hotărârea de Guvern respectă și cadrul strategic al UE privind securitatea și sănătatea în muncă. Bunele practici la nivel de companie presupun conștientizarea pericolelor pentru sănătate și includ promovarea unei culturi de prevenție a riscurilor, o monitorizare proactivă a problemelor de sănătate și crearea unei stări de bine la locul de muncă. Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc, Hotărârea de guvern 1025, mai exact punctul II al acestei decizii, prevede faptul că angajatorul din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât și din cel privat, este obligat să asigure efectuarea examenelor medicale necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor, în perioada acțiunii contractului individual de muncă, fără a-i implica pe aceștia în costurile aferente. În felul acesta, legislația Republicii Moldova, îl responsabilizează direct pe angajator să acționeze la timp pentru o eventuală prevenție.

Cum poate fi accesat acest tip de serviciu în cadrul Medpark?

Medpark oferă servicii medicale de evaluare la angajare sau anuale la solicitare. Vezi oferta.

Solicitarea vine din partea departamentului medical sau resurse umane ale organizației. Formularul care necesită a fi completat, este oferit în exclusivitate de către angajator, în conformitate cu fișa postului. Formularul este analizat, dacă necesitățile fișei de post nu corespund soluțiilor medicale generale oferite de către Medpark, se elaborează un set de servicii medicale personalizate. Este important de menționat ca individualizarea serviciilor se face de la un număr anumit de angajați care vor trece examenului medical.

Cum decurge controlul?

Controlul periodic în medicina muncii, evaluează starea de sănătate a fiecărui angajat în raport cu fișa postului și condițiile la locul de muncă. Scopul acestei proceduri este identificarea unei posibile probleme și obținerea recomandărilor de adresare la medicul specialist în vederea soluționării. Accentul se pune pe depistare și prevenție.
Organizarea procesului ține cont de gradul de complexitate al evaluării medicale, numărul de specialiști implicați, numărului de angajați și tipul de formular care necesită a fi completat.

Cum este raportat rezultatul controlului medical complet efectuat la Medpark?

Există câteva posibilități de raportare. Raportarea prin eliberarea fișelor de aptitudine în muncă, completarea dosarului de aptitudine de către medicul autorizat în medicina muncii din cadrul Medpark. Formularea dosarului se face de către specialistul responsabil din cadrul companiei solicitante și instituția de stat responsabilă direct de control în medicina muncii.
Un alt tip de raport vizează doar compania revendicatoare și include un raport cu o rată procentuală de patologii depistate în conformitate cu factorii de risc ocupaționali (ex: patologii oftalmologice asociate cu munca la calculator), rata recomandărilor medicale de tratament și recomandări pentru consultații la specialiști. De facto, reprezentanții companiei primesc o prezentare grafică care include parametrii menționați mai sus. Toate acestea, în strânsă conformitate cu cerințele de protecție ale datelor personale. Absolut nici un angajator nu are acces la datele medicale ale angajatului, fără consimțământul acestuia.

Ce avantaje aduce controlul medical anual pentru angajator?

În afara faptul ca angajatorul respectă legislația în vigoare, el își arată interesul, gradul de responsabilitate față de sănătatea angajaților săi. Examinările anuale nu trebuie lăsate în totalitate pe umerii angajaților, pentru că ei, de cele mai multe ori, se prezintă în cadrul unei instituții medicale doar la apariția acuzelor, neglijând consecințele medicale ale unui serviciu în ture de noapte, sau a unui job care presupune prezența în fața calculatorului mai mult de 50% din tura de lucru, iar acestea sunt doar cele mai uzuale exemple. Obținerea unei concluzii medicale nefavorabile, sensibilizează angajatul la o altă atitudine vis a vis de sănătate. Acele companii care optează ani la rând pentru un control medical de prevenție, oferă personalului posibilitatea de a se monitoriza la timp și de a observa schimbările apărute. În felul acesta, în cadrul companiei va crește productivitatea și va scădea numărul zilelor luate pe motiv de boală. Indirect, se va îmbunătăți și nivelul de performanță a companiei.

Inga Trubca, HR Manager, Rompetrol Moldova A Company of KMG International: “Succesul și eficiența activităților Rompetrol Moldova sunt determinate, în primul rând, de angajații noștri, care definesc fiecare operațiune prin dinamism, performanță, creativitate și competență. Respectiv, asigurarea bunăstării și sănătății fiecăruia dintre cei implicați în activitățile derulate de compania noastră, este esențială pentru noi în calitatea de angajator. Luăm măsuri extensive pentru menținerea și îmbunătățirea sănătății fiecărui angajat, oferind cu precădere grijă sănătății fizice, mentale și stării emoționale, astfel încât angajatul să își poată valorifica abilitățile. Astfel, în calitate de angajator, oferim angajaților noștri accesul la asistență medicală de calitate, iar în acest sens, drept partener de încredere pentru Rompetrol Moldova, vreme de mai mulți ani, alegem Spitalul International Medpark.
Spitalul Internațional Medpark ne oferă o gamă necesară de servicii medicale și investigații de laborator de excelență. Fiind în permanentă conexiune cu necesitățile angajaților noștri, optăm pentru un screening anual general al sănătății angajaților. Deci, în calitate de angajator Rompetrol Moldova, considerăm că grija față de sănătatea angajatului este parte indispensabilă a culturii organizaționale a companiei noastre.”

Andrei Martinenco, CEO Founder and Partner at SmartData: “Pentru Smart Data angajații sunt cea mai valoroasă resursă a companiei. Sănătatea și starea lor de bine a reprezentat una dintre prioritățile noastre. În calitate de partener în monitorizarea stării de sănătate a echipei Smart Data am ales Spitalul Internațional Medpark, care se face remarcat prin serviciile sale de calitate, fapt confirmat și de către angajații noștri ca urmare a efectuării check-up-ului anual în cadrul instituției date.

Pentru mai multe detalii despre ofertele corporative de sănătate Medpark, accesează linkul sau contactează-ne la tel. +373 79 77 65 75.