Vă rugăm să activați dispozitivul în
modul portret
https://www.medpark.md
Găsesc un doctor Fac o programare Găsesc un serviciu
Sadovici Victoria

Sadovici Victoria

Medic reumatolog, d.ș.m.

Studii:

2014–2017 – Studii de doctorat, specialitatea Reumatologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testimițeanu”, Chişinău, Republica Moldova
2012–2014 – Studii în secundariat clinic, specialitatea Reumatologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testimițeanu”, Chişinău, Republica Moldova
2010-2012- Studii în rezidențiat, specialitatea Medicină Internă, Universitatea Liberă din Bruxelles, Belgia
2009–2010: Studii în rezidențiat, specialitatea Medicină Internă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testimițeanu”, Chişinău, Republica Moldova
2003–2009: Facultatea de medicină generală, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testimițeanu”, Chişinău, Republica Moldova

Activitate profesională:

2020 – prezent:  Medic reumatolog, Spitalul Internaţional Medpark, Chişinau, Republica Moldova
2014- prezent: Asistent universitar, Departemntul Medicină Internă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testimițeanu”, Chişinău, Republica Moldova

Formare continuă:

2019: Reuniunea anuală a Academiei Lupus, Varșovia, Polonia
2018: Congresul anual al Societății Respiratorii Europene, Paris, Franta
2016: Zilele Universităţii şi Conferinţa Ştiinţifică Anuală a cadrelor ştiinţifico-didactice, doctoranzilor, rezidenţilor şi studenţilor a USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chișinău, Republica Moldova
2016: A 34-a  Săptămână Balcanică, Academia Română, București, România
2016: Salzburg Columbia Seminar în medicină internă, Salzburg, Austria
2016: Congresul anual de reumatologie „EULAR 2016”, Londra, Anglia
2016: Congresul Mondial de Osteoporoză, Osteoartrită și Boli Musculo-scheletice, Malaga, Spania
2016: Congresul al XIX-lea al Ligii Panamericane de Reumatologie – PANLAR, Chișinău, Republica Moldova
2016: Al VI-lea Congres Medical Internațional pentru studenți și medici tineri, MedEspera ”, Chișinău, Republica Moldova
2015: Al XXII-Lea Congres Național de Reumatologie, București, România
2015: Cea de-a IV-a Reuniune Anuală a Academiei Lupus, Roma, Italia
2015: Prima Conferință Internațională privind bolile netransmisibile, Cluj-Napoca, România
2015: Congresul anual de reumatologie ”EULAR, 2015”, Roma, Italia
2014: Zilele Universității și Conferința Științifică Anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților, Chișinău, Republica Moldova
2014: Cea de-a IX-a Reuniune Europeană Lupus, Atena, Grecia
2014: Al V-lea Congres Medical Internațional pentru studenți și medici tineri, MedEspera „,Chișinău, Republica Moldova
2014: Al XXI-lea Congres Național de Reumatologie, București, România
2013: Congresul anual al Societății Respiratorii Europene, Barcelona, ​​Spania
2013: Cea de-a XIX-a sesiune a Zilelor Medicale Balcanice și al doilea Congres de Medicină de Urgență din Republica Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Publicaţii:

Peste 45 de publicații

Membru al:

2013: Societatea respiratorie europeană
2015: Membru al Consiliului Ştiintific al Consorţiului şi al Consiliului Şcolii doctorale în domeniul Ştiinţe medicale
2016: Academia Europeană de Alergie și Imunologie Clinică

Limbi сunoscute:

Româna, Rusa, Franceza, Engleza