Guţuleac Ludmila

Guţuleac Ludmila

Guţuleac Ludmila

Medic otorinolaringolog-pediatru, categoria II (part-time Medpark)

Studii: 

2002-2008: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova, Facultatea de Medicină Generală
2008-2012: Studii postuniversitare prin Rezidenţiat în otorinolaringologie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova

Experienţă profesională:

2014-prezent: Medic ORL, Spitalul International Medpark, Chişinău, Republica Moldova
2012-2014: Medic ORL, SPB”Constructorul”, Chişinău, Republica Moldova
2008-2009: Medic ORL, Spitalul Republican Copii “Emilian Coţaga“,Chişinău, Republica Moldova
2009-2012: Medic ORL, Spitalul Clinic Republican, Chişinău, Republica Moldova

Publicaţii: 

2010: Tratamentul chirurgical al polipilor corzilor vocale folosind instrumente “reci” sau laserul CO2, al 32-lea Congres Naţional de Otorinolaringologie şi Chirurgie cervico-facială, Iaşi, România
2009: Unele aspecte histologice , fiziopatologice şi imunologice în comportamentul agresiv al colesteatomului, Anale Ştiinţifice
2010: Papilomatoza laringiană. Tendinţe actuale în tratament. Anale Ştiinţifice

Formare continuă: 

2015: Actualităţi în rinologie, Chişinău, Republica Moldova 2011: Alergia în otorinolaringologie, Chişinău, Republica Moldova
2014: The 13th Danube International Otorhinolaryngological Congress and The ENT National Congress, Cluj-Napoca, România  
2013: Urgenţe în otorinolaringologie, Chişinău, Republica Moldova
2013: Aspecte contemporane în tratamentul infecţiilor căilor respiratorii superioare şi inferioare, Chişinău, Republica Moldova
2012: Congresul balcanic de Chirurgie ORL, cap şi gât, Târgu-Mureş, România
2012: Congresul Român de Otorinolaringologie şi Chirurgie cervico-facială, Târgu-Mureş, Romania

Limbi cunoscute:

Româna, rusa, franceza ,engleza