Echipa medicală

Echipa medicală

A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | X | Y | Z | Toate
Neurochirurg, categoria superioară (full-time Medpark)
Medic cardiolog, categoria superioară (full-time Medpark)
Medic stomatolog (full-time Medpark)
Medic obstetrician-ginecolog, categoria II (part-time Medpark)
Neurochirurg, d.ş.m., conf.univ., categoria superioară (la invitație)
Medic cardiolog intervenţionist (full-time Medpark)
Ortoped-traumatolog (full-time Medpark)
Medic de familie, categoria superioară (full-time Medpark)
Medic anestezist-reanimatolog, categoria I (full-time Medpark)
Chirurg general, d.ş.m., conf. cercet., categoria superioară (la invitație)
Medic de laborator, categoria superioară, şef laborator Medpark (full-time Medpark)
Neurochirurg (la invitație)