Cine suntem

Cine suntem

Spitalul Internaţional Medpark este primul şi cel mai mare spital multidisciplinar privat din ţară. Deschis 24/24 ore şi 7/7 zile, spitalul oferă servicii medicale de înaltă calitate în conformitate cu standardele şi practicile internaţionale, egale cu cele ale instituţiilor medicale lideri pe piaţa internaţională. Medpark reunește peste 200 de medici, doctori în ştiinţe medicale, care acoperă toate specialităţile medicale şi chirurgicale care trateaza anual peste 70.000 de pacienţi. 

Infrastructura Medpark oferă condiţii de excepţie pentru tratamentul chirurgical al pacienţilor:

 • 5 săli de operaţie integrate cu sălile de terapie intensivă și reanimare;
 • Săli dotate cu flux continuu de aer sterilizat, care minimizează riscul infecţiilor intraspitaliceşti; echipament de hemofiltrare, sistem de autotransfuzie „Cell-saver”, uşi ermetice şi panou de control automat în sala de operație, care indică valorile ventilației cu aer steril, umiditatea, temperatura şi care oferă un grad sporit de securitate şi minimizează riscul infecţiilor intraspitaliceşti;
 • Îngrijiri postoperatorii la standarde internaţionale și tratament complex de reabilitare rapidă.

Din respect pentru viaţă şi dragoste faţă de oameni am dezvoltat 4 centre de excelenţă:

Centrul Planificarea și Sănătatea Familiei. Sănătatea femeii şi a copilului este în grija medicilor noștri care consultă, investighează, oferă soluții pentru probleme medicale la orice etapă a vieții. Centrul Planificarea și Sănătatea Familiei include următoarele domenii:  

 • Fertilizare in Vitro
 • Maternitate 
 • Ginecologie
 • Pediatrie și neonatologie 

Centrul Sănătatea Inimii este singurul centru cardiologic din Republica Moldova care cuprinde sub același acoperiș un departament consultativ și staţionar, cardiologie intervenţională și cardiochirurgie, oferă toată gama de asistenţă medicală pentru bolile de inimă și este desemnat de Ministerul Sănătăţii al RM pentru a prelua urgenţele medicale în domeniul infarctului miocardic. 

Centrul Chirurgie - cel mai complex centru de chirurgie din domeniul privat, care acoperă principalele domenii chirurgicale printre care: chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie urologică, chirurgie ORL, oftalmologie, neurochirurgie, chirurgie endovasculară, chirurgie estetică şi reconstructivă, ortopedie, ginecologie, vertebrologie. Spitalul dotat cu tehnologiile de ultimă oră, este promotorul metodelor chirurgicale minim invazive, fără bisturiu. Acestea ne permit să implementăm conceptul Chirurgia de 1 zi, astfel încât pacientul să beneficieze de o restabilire rapidă şi revenire la activitățile sale cotidiene. 

Policlinica şi Unitatea Urgențe asigură asistenţă medicală primară şi continuă în peste 50 de domenii mediale, investigații, servicii de laborator și radiologie, iar Unitatea Urgențe este de gardă la orice oră cu linii permanente de gardă atât pentru maturi, cât şi pentru copii. Abordarea complexă a unei urgențe de către specialiști din diferite domenii, având suportul unui laborator şi radiologie care funcționează la orice oră, ne permite să fim aleși de pacienţi pentru orice urgențe medicale.

Pentru mai multe detalii despre serviciile Medpark, accesează LINKUL.  


COLABORARE CNAM

În conformitate cu Contractul de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală nr. 05-08/387 din 29 decembrie 2017 încheiat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, Spitalul Internațional Medpark va presta în anul 2018 populației Republicii Moldova servicii de asistență medicală spitalicească în următoarele profiluri:

 • Cardiochirurgie
 • Cardiologie Intervențională – Angioplastii, Stentari, Coronarografii, Ablaţie în aritmii şi Inserţia Generatorului Pacemaker.
 • Chirurgie Endovasculară -  Angioplastii periferice.
 • Programul Special de Infarct Miocardic Acut, conform ordinului Nr.1087 din 07.10.2013.
 • Servicii medicale de înaltă performanţă 

Contract CNAM 2017


MISIUNEA Medpark este să oferim un sistem integrat de servicii medicale de prevenire, diagnostic şi tratament calitativ, la standarde de excelenţă, în care toate eforturile sunt concentrate pe pacient si necesităţile acestuia.

VIZIUNEA Medpark este de a fi o instituție de referință pentru sectorul medical in Republica Moldova şi din regiune, aleasă pentru  servicii medicale de calitate, profesionalism, practici internaționale și inovaţii.

VALORILE Medpark reprezintă convingerile noastre, care ne ghidează toate acțiunile și deciziile, ca indivizi și ca echipă.

RESPECTĂM viața și demnitatea umană.

OFERIM GRIJĂ pacientului intr-un mediu curat, sigur și prietenos.

DEZVOLTĂM profesioniști de talie internațională.

COLABORĂM ca să găsim cea mai bună soluţie pentru pacient.


DIN RESPECT PENTRU VIAŢĂ, CU DRAGOSTE PENTRU OAMENI


SUNTEM UN SPITAL CENTRAT PE PACIENT ȘI NECESITĂȚILE ACESTUIA

 • Pacientul este partenerul nostru în procesul de tratament.
 • Respectăm viaţa şi depunem eforturi pentru a creşte calitatea vieţii pacientului.
 • Oferim sevicii medicale de cea mai înaltă calitate.
 • Respectăm pacientul şi drepturile lui. 
 • Stabilim relaţii binevoitoare şi amabile cu pacientul, tindem să înţelegem cultura şi psihologia lui precum şi necesităţile de sănătate fără discriminare.
 • Acordăm grijă și atenție egală fiecărui pacient.

IMPLEMENTĂM STANDARDE DE CALITATE

 • Noi implementăm standarde internaționale de calitate și funcționăm în baza acestora.
 • Spitalul nostru corespunde cerinţelor acreditărilor naţionale și își perfecționează continui activitatea.
 • Noi am implemementat un sistem de management bazat pe control, eficiență, performanță, calitate.

SIGURANȚA PACIENTULUI ESTE O PRIORITATE PENTRU NOI

 • Implementăm standarde de siguranță a pacientului.
 • Gestionăm riscurile pentru siguranţa pacientului.
 • Tratăm pacienții într-un mediu curat, confortabil și prietenos.

DEZVOLTĂM CONCEPTUL DE SPITAL FĂRĂ DURERE

 • Implementăm principiile de management al durerii acute.
 • Implementăm proceduri și intervenții minim invazive.
 • Gestionăm durerea pacientului în conformitate cu normele stabilite.
 • Alegem procedura sau metoda de acțiune cea mai puțin dureroasă din cele disponibile.

DEZVOLTĂM CONCEPTUL DE SPITAL AL MÂINILOR CURATE

 • Monitorizăm indicatorii de calitate pentru igiena mâinilor
 • Credem că igiena corectă a mâinilor poate salva vieți.
 • Conceptul Spital al mâinilor curate este parte a sistemului de calitate, alineat la standardele internaționale.
 • Implementăm cele 5 momente cheie ale igienei mâinilor în rutina cadrelor medicale. 

SUNTEM UN SPITAL MULTIDISCIPLINAR CU CENTRE DE EXCELENȚĂ

 • Dezvoltăm servicii medicale de diverse  specialități medicale pentru a acoperi maximal necesitatea în serviciii medicale ale pacienților noștri
 • Dezvoltăm centre de excelență pe domenii cheie, investind în profesionalismul echipei, echipament performant, parteneriate strategice, abordare unică, inovații. 
 • Departamentele spitalului stabilesc și mențin relaţii strînse de colaborare în scopul prestării serviciilor medicale de calitate, prin participarea comună în procesul de diagnosticare şi tratament al maladiilor.
 • Analizăm situația pacienților în cadrul consiliilor interdisciplinare pentru a stabili cea mai potrivită metodă de tratament.

CREȘTEM O ECHIPĂ PROFESIONISTĂ 

 • Succesul şi progresului nostru se bazeaza pe calitatea echipei noastre.
 • Creșterea profesională a personalului medical și nemedical este o prioritate personală a angajatului, dar și a echipei manageriale. 
 • La angajare dăm prioritate candidaţilor care sunt deschişi pentru instruire şi perfecţionare; posedă abilităţi de a instrui alte persoane; au capacității să lucreze în echipă.
 • Medicii noștri au ambiția de a fi cei mai buni în domeniu, au o experiență profesională bogată, au studiat sau au practicat în străinătate,  se dezvoltă continuu pe plan profesional.
 • Medicii noștri efectuează perfecționări, participă la instruiri și congerese internaționale, sunt la curent cu inovațiile medicale.
 • Echipa noastră medicală oferă valoare primară omului, manifestă grija şi manifestă interes faţă de pacienţi, este amabil și valoros pentru pacient. 
 • Investim în dezvolatarea continuă a tuturor angajaților noștri.
 • personalul nostru trebuie să posede o competenţa înaltă, o experienţa profesională corespunzătoare, să urmeze valorile etice şi morale şi să demonstreze aptitudinile organizatorice.

LUCRUL ÎN ECHIPĂ STĂ LA BAZA ACȚIUNILOR NOASTRE

 • Dezvoltăm împreună un puternic spirit de echipă.
 • Ne implicăm împreună în soluționarea problemelor apărute, situațiilor critice, proiectelor noi.
 • Acordăm importanţă satisfacţiei muncii personalului şi loialităţii faţă de activitatea noastră comună.
 • În realizarea scopurilor comune avem încredere în eficienţa şi potenţialul constructiv a personalului nostru.

IMPLEMENTĂM TEHNOLOGII MODERNE PENTRU BENEFICIUL PACIENȚILOR

 • Noi dezvoltăm şi ameliorăm continuu calitatea serviciilor oferite, ţinînd cont de inovaţii, informaţie de ultimă oră şi viziuni noi.
 • Investim în echipament medical performant și eficient pentru o calitate înaltă a actului medical.
 • Construim un sistem informațional performant care permite gestionarea rapidă a datelor și informațiilor despre pacient,  sistem care permite acces electronic rapid la informațiile și rapoartele necesare.

SUNTEM PARTE A COMUNITĂȚII

 • Noi suntem receptivi la necesitățile mediului social în care activăm.
 • Noi am organizat și realizăm proiecte sociale care au drept scop creșterea gradului de informare a populației, de diagnostic precoce, de informare și instruire.
 • Ne implicăm în educarea tinerilor părinți, a micilor pacienți, a persoanelor din categorii specifice de maladii
 • Medicii noștri se implică în campaniile de mediatizare a modului sănătos de viață, în promovarea soluțiilor medicale și profilaxia maladiilor.
 • Prin standardul nostru de calitate a actului medical contribuim la îmbunătăţirea nivelului de trai al societăţii.

SUNTEM PRIETEN AL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

 • Acționăm ca să optimizăm utilizarea resurselor naturale necesare funcționării spitalului nostru.
 • Acționăm ca să reducem la minimum influenţa noastră negativă asupra mediului prin controlul deşeurilor, minimizarea poluării solului, aerului şi apei.
 • Reducem consumul de hârtie prin utilizarea unui sistem informatic intern care permite gestionarea documentației și informației pe suport electronic .
 • Dezvoltăm un program de sustenabilitate prin implementarea celor mai bune practici internaționale în domeniul protecției mediului.

 

 • 03.2011 – Primul copil născut la Medpark
 • 03.2011 – Prima intervenţie cardiacă efectuată la Medpark
 • 10.2011 – Primul pacient cu infarct miocardic acut operat cu succes la Medpark
 • 01.2013 – Lansarea şi desfăşurarea continuă a Programului de screening a cancerului mamar pentru femeile din or. Soroca de către Medpark. Parteneri: Ministerul Sănătăţii şi CNAM
 • 02.2013 – Prima procedură de fertilizare în Laboratorul de FIV
 • 05.2013 – Medpark devine primul spital din R. Moldova acreditat JCI
 • 10.2013 – Deschiderea oficială a Centrului de Infarct Miocardic
 • 10.2013 – Primii copii născuţi prin fertilizare in vitro la Medpark, toţi perfect sănătoși
 • 04.2014 – Prima intervenţie pe creier fără bisturiu, desfășurată cu succes de către echipa Medpark
 • 06.2014 – Prima embolizare pentru tratarea anevrismului cerebral, realizată în premieră naţională absolută de specialiştii Medpark
 • 11.2014 – Prima intervenţie din Republica Moldova în care s-a utlizat flow diverter în combinaţie cu coiling pentru tratarea anevrismului cerebral
 • 12.2014 - Prima embolizare de fibrom uterin efectuată cu succes la Medpark
 • 04.2016 - Implantarea primului dispozitiv complex cu funcție de resincronizare și defibrilare (CRT-D)
 • 06.2016 - Medpark desemnat laureat al Concursului pentru realizări în domeniul calității pentru anul 2015
 • 07.2016 - Spital Internaţional Medpark a fost decernat cu medalia aniversară din partea Academiei de Ştiinţe
 • 01.2017 - Premieră medicală: reconstrucția artroscopică a ligamentului încrucișat anterior și posterior într-o singură intervenție
 • 02.2017 - Discectomia percutană – o metodă nouă minim invazivă în tratamentul chirurgical al herniei de disc
 • 05.2017 - Lansarea Chirurgiei de 1 zi la Medpark

 

2011 - Membru afiliat al reţelei internaţionale de spitale Health Promoting Hospitals, fondată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. De la bun început, Spitalul Internaţional Medpark afost conceput ca un proiect social, având drept prioritate nu doar să trateze pacienţii, dar şi să se implice în prevenţia bolilor, informarea corectă a comunităţii şi, implicit, în promovarea unui stil de viaţă sănătos. Aceste principii ne-au adus mai aproape de comunitatea internaţională şi ne-au ajutat să ne afiliem reţelei Health Promoting Hospits, al carei membru suntem din 2011.

2011 - Acreditare naţională. Conştientizând importanţa deţinerii unui control cât mai bun asupra tuturor proceselor, indiferent de natura lor, precum şi asigurarea unui nivel ridicat de satisfacţie a clienţilor şi tuturor părţilor interesate, Medpark a obţinut în 2011 acreditarea naţională. Prin intermediul acesteia oferim clienţilor garanţia faptului că serviciile noastresunt sigure din punct de vedere al calităţii, al respectării normelor de sănătate şi securitate în muncă şi al asigurării protecţiei mediului înconjurător.

Februarie 2014 - întreaga echipă a Departamentului de Chirurgie Cardiovasculară Medpark a fost decorată cu Diploma de gradul întâi a Guvernului Republicii Moldova.Guvernul Republicii Moldova a decorat echipa Departamentului de Chirurgie Cardiovasculară Medpark cu Diploma de Gradul I, pentru contribuţia semnificativă la îmbunătăţirea calităţii serviciilor și asistenţei medicale în ţara noastră. (Profesor Aureliu Batrînac – șeful Departamentului Cardiochirurgie; Dr. Andrei Ureche – chirurg cardiovascular; Dr. Pamfil Strîmbopol – medic anestezist, coordonator secţie reanimare şi anestezie; Dr. Igor Matcovschi – chirurg perfuziolog; Aurelia Bejan – asistentă medicală principală, bloc operator.)

Aprilie 2014 - Directorul medical al spitalului internaţional Medpark a fost premiat cu Diploma de stat de gradul întâi Guvernul Republicii Moldova a premiat Directorul medical al spitalului internaţional Medpark, doamna Olga Șchiopu, cu Diploma de stat de gradul întâi. Distincţia i-a fost înmânată de către domnul prim-ministru, Iurie Leancă, „pentru activitate prodigioasă în domeniul medicinii, contribuţia și aportul adus la îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale din R. Moldova și pentru rezultate remarcabile în dezvoltarea sistemului de sănătate”.

Iunie 2014 - Calitatea serviciilor Medpark, apreciată de Primăria Capitalei Datorită calităţii actului medical oferit, Primarul general al Capitalei, Dorin Chirtoacă, a conferit spitalului Medpark o diplomă de onoare “pentru contribuţii remarcabile în organizarea şi acordarea asistenţei medicale populaţiei municipiului Chişinău”. Adiţional, pretorul sectorului Râşcani din Capitală a înmânat reprezentatului nostru o scrisoare de mulţumire “pentru serviciile medicale de calitate, pentru bucuria firească a sănătăţii, dăruită tuturor oamenilor”.

Decembrie 2014 – Performanţa serviciilor Medpark, recunoscută peste hotare Datorită calităţii actului medical oferit, ca urmare a rezultatelor şi performanţelor atinse la nivel naţional şi nu numai, Spitalul Internaţional Medpark a fost premiat în cadrul Galei Medical Manager organizat la Bucureşti, prin acordarea premiului de Excelenţă pentru Management Performant.

Februarie 2016 - Olga Șchiopu, manager general Medpark, desemnată Omul Anului de revista VIP Magazin. Reușitele notabile sunt rezultatul muncii asidue a întregii echipe, în frunte cu Olga Șchiopu, manager general Medpark. Confirmarea importanței realizărilor din anul 2015 vine din partea VIP Magazin, care realizează anual topul celor mai remarcabile personalități din diverse domenii.

Iunie 2016 - Medpark - laureat al Consursului pentru realizări în domeniul calității. Premiul se oferă companiilor cu rezultate semnificative în domeniul calității produselor și serviciilor prestate și care au implementat metode eficiente de management al calității. Evaluarea participanților se efectuează în baza la o serie de criterii ce țin de Rezultatele obținute și Posibilități, precum și în urma unei evaluări a întreprinderii la locul de amplasare.

Iulie 2016 - Doctorului Aureliu Batrînac, director medical Medpark, i-a fost decernată medalia academică "Nicolae Milescu Spătaru", din partea Academiei de Științe a Republicii Moldova, pentru rezultate remarcabile și performante în domeniul științelor medicale 

Iulie 2016 - Cu ocazia Jubileului de 70 ani – de la formarea primului institut și 55 ani de la însăși fondarea AȘM în Republica Moldova, academia a oferit o serie de medalii aniversare, iar Medpark a avut deosebita onoare să primească medalia aniversară, fiind apreciat ca un pionier în domeniul inovațiilor în Republica Moldova.